Вертикална Пакетираща Машина с Многоканална Система за Дозиране

ПАКЕТИРАЩА МАШИНА С МНОГОКАНАЛЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР

Техническа характеристика
1. Габаритни размери:
• Дължина – 1600 мм
• Ширина – 1100 мм
• Височина – 3200 мм
2. Захранващо напрежение – 380 V ; 50 Hz
3. Въздух – 6 ata / 240 l / min
4. Инсталирана мощност – 1,7 kW
– дозатор – 0,8 kW
5. Размер на пакета
– Дължина – до 400 мм
– Ширина – до 250 мм
6. Управление – микропроцесорно
7. Диапазон на дозиране – до 1 кг.
8. Тегло – 1050 кг.