Машина за Пакетиране на Чай

МАШИНА ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА ЧАЙ

Техническа характеристика
1. Габаритни размери:
• Дължина – 1000 мм
• Ширина – 700 мм
• Височина – 1800 мм
2. Захранващо напрежение – 380 V ; 50 Hz
3. Производителност – 500 бр,/ мин.
4. Инсталирана мощност – 1,4 kW
5. Размер на пакета:
• Дължина – 40 мм
• Ширина – 50 мм
6. Брой канали – 4
7. Диапазон на дозиране – от 0 до 5 гр.
8. Тегло – 150 кг.