Линия за опаковане и формоване на пакет

Линия се състои от:
Тегловен Дозатор, модул за оформяне на пакета, конвейер за придвижване и дооформяне на пакета, модул за поставяне на лепяща лента върху пакета.