Линия за затваряне с винтови капачки

Линия се състои от:
Магазин за капачки.
Затварящ въртящ блок със магнитни съединители.
Линията работи със всякакъв вид и форма – твърди бутилки.
Производителност до 7 000 бр./час