Тунелни Пещи

Техническа характеристика

1. Ширина на работната лента – от 400 мм до 1 200 мм
2. Дължина – Според нуждите на клиента
3. Скорост на лентатата – променлива

Описание