Линия за опкаковане и формоване на пакет

Линия се състои от:

  • Тегловен Дозатор
  • модул за оформяне на пакета
  • конвейер за придвижване и дооформяне на пакета
  • модул за поставяне на лепяща лента върху пакета.

Описание