Екструдери

Подходящ за ектрудиране на ленти от тесто, със кръгла, квадратна, правоъгълна или друга форма за получаване на десертни блокчета.
Броя на каналите зависи от размера на отделните дюзи. На екструдера е монтирана гилотина която да срязва лентите по зададена дължина.