Вертикална Пакетираща машина с Многоканална Тегловна Система за Дозиране

Техническа характеристика

1. Габаритни размери:

  • Дължина – 1600 мм
  • Ширина – 1100 мм
  • Височина – 3200 мм

2. Захранващо напрежение – 380 V; 50 Hz

3. Въздух – 6 ata / 240 l / min

4. Инсталирана мощност – 1,7 kW

  • дозатор – 0,8 kW

5. Размер на пакета

  • Дължина – до 400 мм
  • Ширина – до 250 мм

6. Управление – микропроцесорно

7. Диапазон на дозиране – до 1 кг.

8. Тегло – 1050 кг.

Описание