Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-6.002-0859-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Бенефициент: ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД​

Обща стойност: 258 750 лв., от които 129 375.00 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.​

Начало: 16.09.2022 г.​
Край: 16.07.2023 г.

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Информационно съобщение

Информационно съобщение

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-2457C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
 
Бенефициент: ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
 
Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 30.08.2021 г.
Край: 30.11.2021 г. 

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Публична покана

Публична покана

Уважаеми клиенти и партньори,

Срок за подаване на документи е до 20.03.2020г.

За пълният набор с документи, моля последвайте линка:
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Информационно съобщение

Информационно съобщение

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 03.02.2020г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0527 „Подобряване на конкурентоспособността на ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД и повишаване на експортния потенциал чрез внедряване на нови високопроизводителни технологии в производствения процес”, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За повече информация, моля последвайте линка:

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ