Публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции“

Публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции“

Публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции“

Плам Инженеринг ООД обявява публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции:

ОП 1: Лазерна машина за ръчно заваряване 1 бр.

ОП 2: Лазерна машина за рязане на метални тръби 1 бр.

ОП 3: Обработващ център 1 бр.“

Процедурата е в изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0523-C01 “Технологична модернизация в предприятието“.

Дата на обявяване: 12.07.2023 г.

Крайна дата за получаване на оферти: 20.07.2023 г.

Документи по процедурата може да намерите тук:

Публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции“

Проект “Технологична модернизация в предприятието”

Проект “Технологична модернизация в предприятието”

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от крайния получател ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 

От 10.04.2023г. ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0523-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. 

Проектът ще се осъществи в гр. Варна с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост. 

Планираната продължителност: 12 месеца

Стойност на целия проект: 692 000.00 лв., от които 346 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Цел: подобряване на конкурентоспособността на „Плам Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет на предприятието и засилване на експортният потенциал на дружеството. Проектът цели да постигне следните специфични цели: 

– цифровизация на производствения процес, което да бъде постигнато чрез оптимизация на производствените вериги от автоматизираните функции на оборудването, програмното управление и задаване на спецификите на рязане, заваряване и обработка. 

– разширяване на капацитета на производство чрез по-големия капацитет на оборудването, по-кратко време за рязане на материала с по-голяма прецизност. 

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-6.002-0859-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Бенефициент: ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД​

Обща стойност: 258 750 лв., от които 129 375.00 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.​

Начало: 16.09.2022 г.​
Край: 16.07.2023 г.

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Информационно съобщение

Информационно съобщение

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-2457C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
 
Бенефициент: ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
 
Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 30.08.2021 г.
Край: 30.11.2021 г. 

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Публична покана

Публична покана

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Информационно съобщение

Информационно съобщение

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 03.02.2020г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0527 „Подобряване на конкурентоспособността на ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД и повишаване на експортния потенциал чрез внедряване на нови високопроизводителни технологии в производствения процес”, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За повече информация, моля последвайте линка:

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ