Публична покана

Публична покана

Публична покана

Публична покана

Информационно съобщение

Информационно съобщение

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 03.02.2020г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0527 „Подобряване на конкурентоспособността на ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД и повишаване на експортния потенциал чрез внедряване на нови високопроизводителни технологии в производствения процес”, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За повече информация, моля последвайте линка:

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ