Публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции“

Публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции“

Публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции“

Плам Инженеринг ООД обявява публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции:

ОП 1: Лазерна машина за ръчно заваряване 1 бр.

ОП 2: Лазерна машина за рязане на метални тръби 1 бр.

ОП 3: Обработващ център 1 бр.“

Процедурата е в изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0523-C01 “Технологична модернизация в предприятието“.

Дата на обявяване: 12.07.2023 г.

Крайна дата за получаване на оферти: 20.07.2023 г.

Документи по процедурата може да намерите тук:

Публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции“

Проект “Технологична модернизация в предприятието”

Проект “Технологична модернизация в предприятието”

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от крайния получател ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 

От 10.04.2023г. ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0523-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. 

Проектът ще се осъществи в гр. Варна с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост. 

Планираната продължителност: 12 месеца

Стойност на целия проект: 692 000.00 лв., от които 346 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Цел: подобряване на конкурентоспособността на „Плам Инженеринг“ ООД чрез повишаване на производствения капацитет на предприятието и засилване на експортният потенциал на дружеството. Проектът цели да постигне следните специфични цели: 

– цифровизация на производствения процес, което да бъде постигнато чрез оптимизация на производствените вериги от автоматизираните функции на оборудването, програмното управление и задаване на спецификите на рязане, заваряване и обработка. 

– разширяване на капацитета на производство чрез по-големия капацитет на оборудването, по-кратко време за рязане на материала с по-голяма прецизност.