Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-6.002-0859-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“​

Бенефициент: ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД​

Обща стойност: 258 750 лв., от които 129 375.00 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.​

Начало: 16.09.2022 г.​
Край: 16.07.2023 г.