Публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции“

Плам Инженеринг ООД обявява публична покана за избор на доставчик за процедура с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции:

ОП 1: Лазерна машина за ръчно заваряване 1 бр.

ОП 2: Лазерна машина за рязане на метални тръби 1 бр.

ОП 3: Обработващ център 1 бр.“

Процедурата е в изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0523-C01 “Технологична модернизация в предприятието“.

Дата на обявяване: 12.07.2023 г.

Крайна дата за получаване на оферти: 20.07.2023 г.

Документи по процедурата може да намерите тук: